Debiteurenbeheer afbeelding

Debiteurenbeheer

Wat is goed Debiteurenbeheer?

Een goede administratie is van groot belang voor een onderneming.
Hiermee kan namelijk voorkomen worden dat relaties niet of niet op tijd hun facturen betalen.
Goed Debiteurenbeheer komt dan ook neer op: ‘ervoor zorgen dat relaties uw facturen zo snel mogelijk betalen’.

Wanneer uw administratie niet op orde is, kan dit in het ergste geval resulteren in een faillissement van uw bedrijf.
Om dit te voorkomen is goed Debiteurenbeheer dus van belang.
Zo hoeft u bij een afgesproken betaaltermijn van 14 dagen niet pas na een maand te kijken of een factuur daadwerkelijk betaald is.

Ook de stappen die ondernomen moeten worden om ervoor te zorgen dat een factuur alsnog betaald gaat worden, vallen allemaal onder Debiteurenbeheer. Het beste kun u een vaste timing in dit proces aanhouden.

Vaste timing

Het incassobureau NJIB hanteert een standaard workflow. Dit is op basis van een betaaltermijn van 14 dagen.

Uiteraard kunnen wij deze naar eigen wens aanpassen.

 • herinnering bijna vervallen factuur: 10 dagen na factuurdatum
 • Betaalherinnering: 15 dagen na factuurdatum
 • Telefonische herinnering: 20 dagen na factuurdatum
 • Betaalherinnering “factuur nog niet voldaan: 25 dagen na factuurdatum
 • Aanmaning: 30 dagen na factuurdatum
 • Laatste telefonische poging: 35 dagen na factuurdatum
 • Ter incasso: 40 dagen na factuurdatum

Tips voor goed Debiteurenbeheer

 • Houdt uw debiteurenadministratie goed bij
 • Check uw relaties vooraf
 • Maak vooraf duidelijke afspraken over de betalingstermijn
 • Factureer snel
 • Stuur direct na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering
 • Neem telefonisch contact op met uw relatie en stuur een aanmaning indien de betaling uitblijft
 • Geef de vordering uit handen