Tarieven afbeelding

Tarieven

De debiteur betaalt. Dat is het uitgangspunt bij het NJIB. Onze incassotarieven zijn conform de Wet Incassokosten en daarmee volledig verhaalbaar op uw debiteur. En mocht uw vordering onverhoopt oninbaar blijken (bijvoorbeeld bij faillissement van uw debiteur) dan betaalt u bij het NJIB geen buitengerechtelijke kosten. “No cure no pay” zo u wilt!